Vyberte stránku

Get the latest news:

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek, čtenářem blogu nebo návštěvníkem webu , poskytujete mi své osobní údaje. Já vše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů je Vladimíra Vlášková.

Správcem osobních údajů je Vladimíra Vlášková, B. Němcové 313, 332 02 Starý Plzenec , která provozuje webové stránky www.vladkavlaskova.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání e-booku, online kurzu, atd. ke kterým jste se přihlásili.

  • Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abychom vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • Marketing – zasílání novinek

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a e-mail, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mne nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Vladimíra Vlášková, s využitím dalšího zpracovatele, jehož zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech. Je to:

Společnost Mailerlite

Abych mohla měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám dalšího poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Je to:

Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Jak mě můžete kontaktovat 

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 722 929 374 nebo na e-mailové adrese: vladimira.vlaskova@gmail.com

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: vladimira.vlaskova@gmail.com

Máte právo na informace, které si právě teď čtete 🙂

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 😞

V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravila.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 26.11. 2019

Kontakt

  • Vlaďka Vlášková
  • B. Němcové 313, 332 02 Starý Plzenec
  • IČO: 76557359
  • kontakt@vladkavlaskova.cz
  • +420 722 929 374

-> Zásady ochrany osobních údajů

Emoce jsou klíčem ke štěstí

Někdy nás emoce ženou vpřed, jindy nás brzdí, protože je nedokážeme zpracovat. Naučit se dobře vycházet se svými emocemi je stěžejní pro kvalitní osobní i pracovní život. Jsem koučka, lektorka a konzultantka v oblasti rozvoje emoční inteligence, už od roku 2008 pomáhám lidem vést spokojenější život. Rozvíjejte emoční inteligenci celé rodiny zdarma! Přihlaste se a každý měsíc obdržíte nové cvičení.

Chci svou týdenní dávku emoční inteligence